Skip to content

De turbulente tijd waarin we ons bevinden geeft ons kansen om dichter bij de schepper te komen. Een goed moment om te reflecteren op de gereciteerde Koran verzen (Bakara 152-157).