Skip to content

İçinde bulunduğumuz çalkantılı zaman, bize yaratıcımıza yaklaşma fırsatı verir. Okunan Kur’an ayetlerini yansıtmak için iyi bir zaman (Bakara 152-157).