Over onze Moskee

Over onze Moskee

Historie en architectuur

Allochtonen, toen gastarbeiders geheten, zijn begin jaren ’60 naar Nederland gekomen. Het lag toen in de bedoeling om na een aantal jaren verblijf in Nederland, weer terug te keren naar het vaderland.

Inmiddels zijn deze opvattingen gewijzigd. De huidige (tweede, derde of zelfs de vierde) generatie medelanders probeert met behoud van eigen identiteit te integreren in de Nederlandse samenleving.

De oude locatie (Wilhelminapark 117 te Tilburg) was oorspronkelijk opgezet om alleen religieuze activiteiten te ontplooien. De nieuwe locatie (Wandelboslaan 2 te Tilburg) is beter toegerust voor activiteiten ten behoeve van en ter bevordering van het integratieproces voor jong en oud; voor zowel mannen als vrouwen.

Historie en architectuur

Allochtonen, toen gastarbeiders geheten, zijn begin jaren ’60 naar Nederland gekomen. Het lag toen in de bedoeling om na een aantal jaren verblijf in Nederland, weer terug te keren naar het vaderland.

Inmiddels zijn deze opvattingen gewijzigd. De huidige (tweede, derde of zelfs de vierde) generatie medelanders probeert met behoud van eigen identiteit te integreren in de Nederlandse samenleving.

De oude locatie (Wilhelminapark 117 te Tilburg) was oorspronkelijk opgezet om alleen religieuze activiteiten te ontplooien. De nieuwe locatie (Wandelboslaan 2 te Tilburg) is beter toegerust voor activiteiten ten behoeve van en ter bevordering van het integratieproces voor jong en oud; voor zowel mannen als vrouwen.

De moskee

De moskee is in eerste instantie de gebedsruimte van moslims, die net als de kerk voor Christenen midden in de gemeenschap der gelovigen staat. Meer en meer vervult de moskee naast zijn godsdienstige taak ook een sociale taak.

Elke moskee wordt gezien als een schakel in de keten die begint met de eerste moskee, de Kuba, die door de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) werd gesticht na zijn vlucht uit Mekka naar Medina, de zogenaamde hizjra, in het jaar 622. De hizjra geldt als het begin van de islamitische jaartelling.

De kernfiguren in de moskee zijn de voorganger (imam of hodja genaamd) en het bestuur. Het bestuur van de moskee wordt democratisch gekozen middels een algemene ledenvergadering.

Behalve de gebedsruimte heeft de moskee nog andere ruimten zoals een ontmoetingscentrum, leslokalen en een bibliotheek. Hier komen mensen van verschillende leeftijd en achtergrond bij elkaar, ook buiten de gebedsdiensten om. Dus de moskee heeft naast de religieuze functie ook een sociale functie voor de gemeenschap.

De moskeeën worden door de gelovigen zelf gefinancierd. Daarnaast beschikt onze moskee over een mini market die inkomen genereert om de kosten te dekken.

De moskee is een gebouw waarvan de richting waarin men bidt de ´kibla´is. De kibla is de richting naar de ´Kaa´ba´.

De moskee

De moskee is in eerste instantie de gebedsruimte van moslims, die net als de kerk voor Christenen midden in de gemeenschap der gelovigen staat. Meer en meer vervult de moskee naast zijn godsdienstige taak ook een sociale taak.

Elke moskee wordt gezien als een schakel in de keten die begint met de eerste moskee, de Kuba, die door de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) werd gesticht na zijn vlucht uit Mekka naar Medina, de zogenaamde hizjra, in het jaar 622. De hizjra geldt als het begin van de islamitische jaartelling.

De kernfiguren in de moskee zijn de voorganger (imam of hodja genaamd) en het bestuur. Het bestuur van de moskee wordt democratisch gekozen middels een algemene ledenvergadering.

Behalve de gebedsruimte heeft de moskee nog andere ruimten zoals een ontmoetingscentrum, leslokalen en een bibliotheek. Hier komen mensen van verschillende leeftijd en achtergrond bij elkaar, ook buiten de gebedsdiensten om. Dus de moskee heeft naast de religieuze functie ook een sociale functie voor de gemeenschap.

De moskeeën worden door de gelovigen zelf gefinancierd. Daarnaast beschikt onze moskee over een mini market die inkomen genereert om de kosten te dekken.

De moskee is een gebouw waarvan de richting waarin men bidt de ´kibla´is. De kibla is de richting naar de ´Kaa´ba´.

Architectonisch ontwerp

Architect, Ir. Bert  Toorman uit Schiedam,  heeft in samenwerking met Hilmi Şahin (Turkse architect)  het ontwerp ontwikkeld tot het huidig ontwerp. Het gebouw is symmetrisch gebouwd en heeft de vorm van een halve maan, met daarbovenop een vijfpuntige ster (beide Islamitische symbolen), met daarbovenop weer een koepel.  

Een sterpunt steekt buiten het gebouw uit; dit punt geeft de richting naar Mekka weer. Het gebouw is symmetrisch gebouwd met aan weerszijde, als kenmerkende elementen, de Minaretten.

Centraal staat de gebedsruimte. Deze is gelegen op de begane grond voor de mannen en daarboven verheven, voor de vrouwen. Het gebouw herbergt in zich, naast de gebedsruimtes, onder andere de volgende functies: Sociale ruimten  voor jong en oud, voor man en vrouw; bibliotheek, leslokalen, conferentieruimte, minimarket en een kapperszaak.

Architectonisch ontwerp

Architect, Ir. Bert  Toorman uit Schiedam,  heeft in samenwerking met Hilmi Şahin (Turkse architect)  het ontwerp ontwikkeld tot het huidig ontwerp. Het gebouw is symmetrisch gebouwd en heeft de vorm van een halve maan, met daarbovenop een vijfpuntige ster (beide Islamitische symbolen), met daarbovenop weer een koepel.  

Een sterpunt steekt buiten het gebouw uit; dit punt geeft de richting naar Mekka weer. Het gebouw is symmetrisch gebouwd met aan weerszijde, als kenmerkende elementen, de Minaretten.

Centraal staat de gebedsruimte. Deze is gelegen op de begane grond voor de mannen en daarboven verheven, voor de vrouwen. Het gebouw herbergt in zich, naast de gebedsruimtes, onder andere de volgende functies: Sociale ruimten  voor jong en oud, voor man en vrouw; bibliotheek, leslokalen, verblijfsruimten, conferentieruimte, minimarket en een kapsalon.

Wil jij een steentje bijdragen aan onze moskee?
Doneer online !