Huisregels Lentefeest Süleymaniye Moskee 2023

Voor de bezoekers van het lentefeest van de HDV Süleymaniye moskee geldt het volgende:

➤  U betreedt een evenemententerrein. Bij het betreden van het evenemententerrein aanvaardt u automatisch deze huisregels. Soms hebben de exploitanten van de attracties en/of de horecagelegenheden extra huisregels. Ook deze regels moeten opgevolgd worden. 


➤  De algemene huisregels van de Süleymaniye moskee gelden ook tijdens het lentefeest.


➤  Eenieder die dit terrein betreedt, dient zich te gedragen als een redelijk betaamde burger.


➤  Auto’s zijn niet toegestaan op het evenemententerrein en worden zo nodig op kosten van de eigenaar verwijderd.


➤  Het is verboden om alcohol mee te nemen en te nuttigen op het evenemententerrein.


➤  Wapens, drugs, lachgas en vuurwerk zijn verboden. Indien bezit wordt geconstateerd, volgt verwijdering van het evenemententerrein, en mogelijk overdracht aan de politie.


➤  Deponeer uw vuil in de hiervoor aanwezige afvalbakken.


➤  Het is verboden om, zonder toestemming van de organisatie, flyers/posters/stickers en dergelijke binnen het evenemententerrein te verspreiden en/of aan te brengen.


➤  Het evenemententerrein is voorzien van cameratoezicht.


➤  Op het evenemententerrein en de daarbinnen gelegen horeca zaken kunnen beeld- en/of geluidsopnames gemaakt worden van de personen die zich in de locatie begeven. De organisatie en de aanwezige horecabedrijven zijn gerechtigd deze opnames te gebruik en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden, zonder enige vorm van vergoeding. Indien u niet in beeld wilt komen, mijdt dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.

➤  Op het evenemententerrein is het verboden om te roken bij zitplaatsen en attracties.


➤  Op dit evenemententerrein wordt gebruik gemaakt van een muntensysteem. Het retourneren van deze muntjes is niet toegestaan, het doneren is wel mogelijk.


➤  Bij de attracties dienen de instructies en regels van de begeleiders gevolgd te worden.


➤  De vier beschikbare parkeerplaatsen zijn bestemd voor specifiek bezoek bepaald door de organisatie, niet zijnde algemeen bezoek.


➤ Fietsen, scooters en bromfietsen dienen in de daarvoor bestemde stallingen geplaatst te worden.


➤  Bij overtreding van al deze bepalingen heeft de organisatie het recht om u van het evenemententerrein te verwijderen.


➤ In situaties waarin bovenstaande huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie.

Denk voor- tijdens- en na het lentefeest ook aan onze buren.