Nis 17

DUYURU

Saygıdeğer cemaatimiz,
Tilburg Süleymaniye Camii Berber Salonu için deneyimli berber aranmaktadır. İlgi duyan vatandaşlarımızın camimiz ofisine müracaatları rica olunur. Geniş bilgi için Ali Yıldız (0624296092) ile de irtibata geçebilirsiniz.
Selamlarımızla
TİCV Yönetim Kurulu

 

Nis 15

Kermes ve Açık Günümüze Davetlisiniz !

kermesafis2015

Oca 07

DUYURULUR

Wij veroordelen alle  terroristische  daden door wie  dan ook gepleegd, ongeacht of dit  om idealistische, politieke of religieuze redenen gaat.

De koranische leer is zeer duidelijk: terrorisme is een misdaad die krachtig veroordeeld wordt.

Het bestuur van TICV

Eki 27

Tilburg Şehrinin 70. Kurtuluş Yılı Münasebetiyle Burhanettin Yılmaz’ın Yaptığı Konuşma

 Heeksekerk

1.    VREDE is de wenselijke toestand, toestand van rust, goede verstandhouding, toestand van normale verhoudingen tussen staten staat in de DIKKE VAN DALE
‘Bismillah al Rahman al Rahim’ – in de Naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige.
Dit zijn de eerste woorden waarmee we geconfronteerd worden wanneer we de Koran openslaan, en die meteen de relatie tussen de lezer en de Auteur vestigen.

Op 39 plaatsen in de Koran zien we de woord VREDE

De openingszin van de Koran zet dus al meteen de volledige islamitische levensvisie neer. Vervolgens wordt zijn kenmerk Al Rahman geëvoceerd, een kenmerk dat refereert aan Gods veelvuldige goedheid voor alle mensen, altijd en overal, ongeacht hoe ze zich gedragen. Daar wordt Gods genade aan toegevoegd voor diegenen die Hem verheerlijken en om leiding, hulp of vergiffenis vragen. Het is een uitdrukking die daarom warmte, hoop en geborgenheid in zich draagt. Alles wat daarna volgt, wordt binnen dit kader gedefinieerd en moet binnen dit kader begrepen worden.
Het is geen toeval dat het Arabisch woord islam – in het Nederlands vertaald als ‘overgave’ – gebouwd is rond dezelfde wortel {s-l-m} als het Arabisch woord salam (Hebreeuws Sjalom) dat vrede betekent. Volgens de islam, leidt overgave aan God tot vrede – innerlijke vrede, en vrede in de samenleving. Om die toestand te bereiken, speelt naast eerder genoemde barmhartigheid en vergevingsgezindheid, ook rechtvaardigheid een centrale rol.

2. Houding tegenover leven en oorlog
2.1. Recht op leven
In zijn afscheidsrede zei Profeet Mohamed (S.S):
«Jullie levens en bezittingen zijn voor elkaar verboden tot jullie bij de Heer komen op de Dag van de Wederopstanding.»
“… dat wie iemand doodt anders dan voor doodslag en verderf zaaien op de aarde, het is alsof hij de mensheid gezamenlijk heeft gedood en dat wie iemand laat leven, het is alsof hij de hele mensheid gezamenlijk heeft laten leven » (Koran Surah 5:vers32) de Koran stelt:
Een mensenleven is heilig en onschendbaar, zonder onderscheid van ras, geloof, afkomst, nationaliteit, of wat dan ook. De islam kent dit recht niet alleen aan moslims maar ook aan niet-moslims toe:
2.2. Kain en Abel : het eerste geval van moord
Om de houding van de Koran tegenover moord te onderzoeken, gaan we terug naar het allereerste beschreven geval van geweldpleging door een mens op een mens: het relaas van Kain (Qabil) en Abel (Habil); deze luidt: De koranische passage gaat als volgt:
«Ook al strek jij je hand naar mij uit om mij te doden, ik zal mijn hand niet naar jou uitstrekken om jou te doden. Ik vrees God, de Heer van de wereldbewoners. Ik wens dat jij de zonde aan mij en jouw zonde over je brengt en dan tot de bewoners van het vuur zult behoren.» (Koran 5:28)
Dit is een zeer betekenisvolle passage waarop vooral door de islam de nadruk gelegd wordt. [9] Abel staat op het punt vermoord te worden, en zegt tegen zijn moordenaar: ik zal mij niet verzetten. Meer nog, hij zegt: als je mij toch doodt, zal je mijn zonden meenemen naar het hiernamaals. De Koran stelt dat een mens slechts verantwoordelijk is voor de eigen daden (Koran 2:286). Wat wordt hier dan wel bedoeld? Kain zal door het vermoorden van zijn broer naar de hel gaan. Door geen weerstand te bieden tegen zijn belager, worden de zonden van Abel door Kain meegenomen naar de hel, en is Abel verlost van zijn zonden. Zijn pacifistische houding wordt met andere woorden beloond met een volledige kwijtschelding van al zijn zonden.
Volgens de strekking van de islam, kan men moeilijk een krachtiger pleidooi bedenken voor geweldloosheid en dus pacifisme. Pacifisme wordt al van in het allereerste in de Koran beschreven geval van geweldpleging – en in afwijking van het Bijbelse verhaal over dit voorval – zeer krachtig beloond met vergeving van alle zonden en dus met een plaats in het paradijs.
2.3. Koranische oorlogsethiek en krijgswet
Niettegenstaande de pacifistische reactie beloond wordt, hecht de Koran ook ontzettend veel belang aan rechtvaardigheid en aan het beschermen van de rechtvaardige, tolerante maatschappij.
De koranische leer is zeer duidelijk: terrorisme is een misdaad die krachtig veroordeeld wordt.
De tragische vergissing bestaat hierin dat de Westerse publieke opinie de criminelen gelijkgesteld heeft aan de meerderheid van de bevolking. Tragisch, omdat dit precies is wat de terroristen willen. Zij willen een wig drijven tussen het Westen en de Moslimwereld. Zij willen ook dat hun kijk op de zaken erkend wordt als enige juiste (Roepen zich uit tot Islamitische Staat en misbruiken de stempel van onze profeet Mohamed als hun vlag) – wat door de moslimwereld ondubbelzinnig verworpen wordt.
Vrede is de gewenste toestand, en geweld wordt afgekeurd.
«Jullie die geloven! Wees standvastig voor God als getuigen van de rechtvaardigheid. En laat de afkeer van bepaalde mensen jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij godvrezendheid.” (Koran 5:8) “God gebiedt rechtvaardig te handelen, goed te doen en aan de verwanten giften te geven en Hij verbiedt wat gruwelijk, verwerpelijk en gewelddadig is….» (Koran 16:90)
Dames en heren toehoorders, ik hoop dat ik u in een nutshell een idee heb kunnen geven wat de essentie is en voor welke waarden en normen de Islam staat. Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben gegeven om misvattingen uit te weg te ruimen.
IK DANK U VOOR UW AANDACHT.
SALAM, SHALOM, VREDE.
SELAMUN ALEYKUM , Sjalom aleechem, Vrede zij met u.

Tem 24

İslam

NIEUW: ISLAM STUDIE UIT KLASSIEKE BOEKEN VAN EEN GERESPECTEERDE GELEERDE

Vanaf half september zal in onze moskee een studie starten om kennis over de islam op te doen uit klassieke boeken die vertaald zijn naar het Nederlands, van een gerespecteerde geleerde: Ustadh Sulayman van Ael. Deze geleerde heeft de boeken die onderdeel uitmaken van de studie onderwezen gekregen van docenten die daarvoor de bevoegdheid hebben. Hij bezit dus de autoriteit (idjaaza in het Arabisch) om deze boeken te mogen onderwijzen via een ketting van docenten die leiden naar de schrijver van het boek. Voor meer info over de inhoud van het programma kan je een e-mail sturen naar onderstaand e-mailadres.

Heb je interesse? Stuur een e-mail naar: suleymaniyecami.tilburg@hotmail.com

Deel, tag en praat erover! Dit is een unieke kans als je betrouwbare en kwalitatief hoogstaande kennis over de islam wil opdoen.

May 29

IQRA-bijeenkomst LadiesOnly!

ikra

IQRA-bijeenkomst LadiesOnly!

De heilige maand Ramadan staat alweer voor de deur, nog eventjes en we mogen onszelf weer spiritueel een boost geven waarmee we weer een heel jaar vooruit kunnen.
Wil jij de komende Ramadan ook benutten om je ziel te zuiveren, maar weet je nog niet zo goed hoe je dat kunt aanpakken?
Neem dan deel aan onze leesbijeenkomst waarbij we een heel bijzonder boek in groepsverband zullen lezen en elke leessessie zullen afsluiten met een evaluatie.

Het boek: “Begin van de leiding”

Een zeer waardevol boek van de grote geleerde imam Al -Ghazali, letterlijk vers van de pers, pas sinds enkele dagen uit! Dit boek van imam Al Ghazali, dat ook wel de kleine Ihya ‘Oeloem ad-Dien wordt genoemd, is voor het eerst naar het Nederlands vertaald.

Deelname aan de leesgroep is gratis, je betaalt enkel voor het boek dat dan ook van jezelf wordt. Koopprijs is via de website incl. verzendkosten 19,50. Deelnemers van de leesgroep krijgen het boek voor 16,50 euro.

Start van de bijeenkomsten: de eerste week van de Ramadan. Twee maal in de week zal een bijeenkomst plaatsvinden. Dag en tijdstip worden bepaald in onderling overleg met de groep.

We willen het knus houden en doelen op maximaal 10 deelnemers per leesgroep. Serieuze en actieve deelname is een must!

Meld je aan via suleymaniyecami.tilburg@hotmail.com. Vervolgens zal er contact met je worden opgenomen voor overleg wat betreft de bijeenkomstdagen.
Uiterlijke aanmelddatum is 15 juni.

Wesselaam,

Suleymaniye Moskee Damescommissie

May 28

Tilburg Süleymaniye Külliyemiz içerisinde hedeflediğimiz esas ve amaç

 

Tilburg Süleymaniye Külliyemiz içerisinde hedeflediğimiz esas ve amaç

Toplum içerisinde Gençleri Etkileyen Faktörler:
Aile, arkadaş grubu, okul ve eğitim, çevre ve kitle iletişim araçları, gençleri etkiyen faktörlerden bazılarıdır.

Aile, çocuğa ilk bilgilerin verildiği yerdir. Ailenin sağlam olması gerekir. Sağlam aileden sağlam nesiller, sağlam nesillerden sağlam milletler, sağlam milletlerden sağlam devletler meydana gelir. Avrupa’da gençliğin en büyük problemi ailenin zayıf oluşudur. Aile çocuklarına sevgi göstermelidir ki, sonra çocuklar da onlara saygı göstersin. Sevgisiz yetişen çocuklar problemli olmaktadır.

Ailenin dini bilgisi bakımından önemi büyüktür. Çocuk ilk dini bilgileri, dua ve ibadet şekillerini aile ocağında öğrenir. Genç aile ocağından birini kendine örnek seçer ve onu taklit eder. Aile fertleri çocuğa doğru bilgi vermeli ve onu topluma kazandırmak için camiye alıştırmalıdır.

Çocukların gençlik çağındaki aşırılıkları, isyanları, kendi başına birey olmaya çalışırken çevrelerine verdikleri zararları en aza indirmenin ve problemleri çözmenin yolu, ailede sevgi ve güven ortamını temin etmekten geçer. Böyle bir ortam da küçük yaştan itibaren aile fertleri arasında kurulan iletişime ve çocuklarına verilen eğitime bağlı olarak gelişir. Çocuklarını doğru ve sağlam bir inanca sahip olarak güzel bir ahlâkla yetiştirebilmek için ailelerin en baştan itibaren çocuklarıyla doğru bir iletişim kurmaları gerekmektedir

Ailenin çocuklarına karşı sorumlulukları şunlardır: Doğduğunda manası güzel bir isim koymak, ekonomik güçleri oranında besleyip büyütmek, onlara iyi bir terbiye vermek, kendilerine bu konuda örnek olmak, dinî bilgileri öğretmek, hayatlarını kazanacakları yolları göstermek, telkinle ve örnek olmakla onları ibadete alıştırmak ve evlendirmektir.

Arkadaş grubu, yaklaşık olarak aynı yaştaki kişilerden oluşur. Gençler, arkadaşlarıyla birlikte olmayı tercih ederler. Arkadaşlar, tutum ve davranışları ile birbirlerini etkilerler. “Üzüm üzüme baka baka kararır” atasözünde olduğu gibi, insan arkadaşlarından etkilenir. “Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” sözü ile de, iyi arkadaş seçilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Okul ve eğitim: Gençler okulda hem kendilerini eğitmekle görevli yaşlılarla etkileşir, hem de kendi yaşında veya daha küçük kişilerle etkileşim içinde olur. Okul ferde eğitim verir ve onu topluma hazırlar. Gençler model aldıkları kişileri okulda seçerler. Meslekler de bu dönemde seçilmeye başlar.

Eğitim, kişinin davranışlarında onun yaşantısı yoluyla ve bir maksada bağlı olarak istenilen değişmeyi meydana getirme sürecidir. Eğitim, eğitmek ve yetiştirmek anlamına gelir. İbn-i Sina, eğitimi, taş üzerine nakışlar yapmaya, Gazali ise, yabani ısırgan otlarını ayıklayan bir bahçıvanın faaliyetine benzetmektedir.

Günümüz gençliğinin problemlerine dinimizin ortaya koyduğu çözüm yolları içinde en önemlilerinden biri de eğitimdir. Dinimiz İslâm, ilme, eğitim ve öğretime büyük önem vermiştir. İlim öğrenmede kadın erkek ayrımı gözetmemiştir. Eğitimde fırsat eşitliği önemlidir.

Peygamberimiz (s.a.s.),

İnsanlara hem maddi hem de manevi ilimlerin verilmesini tavsiye etmiştir.

Sadece dini ilimler taassuba, sadece pozitif ilimler şüpheye götürür. Eğitimde kafa ve kalp bütünlüğü sağlanmalıdır.

Kafasında çağının en son bilgileri olmalı, kalbinde de imanı bulunmalıdır.

Gazali’ye göre terbiye bir ilim işidir. Terbiyenin nihaî gayesi olan iyi insan yetiştirme işi, ilim sayesinde gerçekleşebilir. Ancak teori alanındaki bir ilim, pratiğe uygulanmadığı sürece bir değer ve manâ ifade etmez. Gazali, İslâm’ın ahlâk ve eğitim konusundaki beraberlik prensibini de benimsemektedir. O, Ey Oğul isimli pedagojik bilgilere yer verdiği eserinde şunları söyler: “Ey oğul, oğluna ve kızına küçükken ahlâk öğret. Ancak küçük iken öğretmelisin, büyüdüğü zaman zor olur. Ailenin ve çocuklarının suçlarını gördüğün zaman bağışla.” (Gazalî 1986, 16) Gazalî, görüldüğü gibi, çocukken terbiyenin önemine ve hoşgörüye dikkatleri çekmektedir.

Dinimize göre eğitimin gayesi, mükemmel insan yetiştirme ve faziletli toplum oluşturmaktır.

Hz. Ali (r.a.),

çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştiriniz

sözleri ile, ileriye dönük eğitimin verilmesini tavsiye etmiştir.

Milletimizin dinî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, toplumunu seven ve daima yükseltmeye çalışan yurttaşlar yetiştirmek gerekir

Kitle haberleşme araçları basın, radyo, televizyon, sinema, bilgisayar, internet gibi araçlardır. Günümüzde gençler üzerinde bunların çok büyük etkisi vardır. Kitap, dergi, gazete gibi araçlar, bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda yön verirler.

Gençlik Problemleri ve Dinimizin Ortaya Koyduğu Çözüm Yolları

Bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre toplumda en çok görülen, günümüz gençliğinin temel problemleri ve dinimiz İslâm’ın ortaya koyduğu çözüm yollarından bazıları şunlardır:

Alkol ve Uyuşturucu Kullanmak

İslâm hukukunda ahkâmın üzerine oturduğu esaslar veya gözettiği hedefler, dini, aklı, nefsi, nesli ve malı korumaktır. Dinimizin çok değer verdiği ve korumaya çalıştığı akla zarar veren alışkanlıkların başında alkol ve uyuşturucu gelmektedir. Alkollü içkiler hem ferdî hem de içtimaî bir problemdir. Bunları kullanan fertlerin yanında ve çevresinde bulunanlar olumsuz etkilenir.

Alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olan kişiler aklını sağlıklı kullanamaz, karar verme ve muhakeme yeteneğini kaybeder. İnsanın psikolojini bozar, onu kavgacı yapar ve kendine, canına ve malana zarar verir hale getirir. Bilhassa alkolikler, aileleri için muzır hale gelirler. İçki, ailelerin parçalanmasına da yol açar. İnsanı geçimsiz, kavgacı, saldırgan, suça, kaza yapmaya ve cinayet işlemeye uygun hale getirir. Dolayısıyla:

Gençler, alkol ve uyuşturucudan katiyen uzak durmalı, Allah’ın emir ve yasaklarını gözetmelidir. Her hususta olduğu gibi bu hususta da helâl dairesi geniştir, harama girmeye gerek yoktur.

Yukardaki özelliklere sahip olan gençlik yetiştirmek için, bilhassa azınlık olarak yaşadığımız toplum içerisinde Özgüvenli gençler yetiştirmekten geçer.

Özgüven önemli bir kişisel özelliktir; yaşamla baş etmemizi ve sorunlarla gerçekçi bir şekilde mücadele etmemizi sağlar ve zorluklara dayanmamızı kolaylaştırır.

Özgüven kazanma süreci, yaşamın önemli zorlukları ile başa çıkma gücüne sahip ve mutlu olmaya layık bir kişi olma deneyimidir. Özgüven insana güç verir, enerjisini artırır ve daha fazla çaba göstermeye özendirir. Başarı için ilham kaynağıdır. Başarılarımızla gurur duymamızı ve onlardan keyif almamızı sağlar.

Sonuç:

Demek oluyor ki: Vazifemiz Özgüvenine sahip, hem maddi hem de manevi ilimlerle donatılmış Kafasında çağının en son bilgileri olan, kalbinde de imanı bulunan, alkol ve uyuşturucudan uzak duran, dinini, aklıni, nefsini, neslini ve malını koruyan gençlik yetiştirmek.

Tilburg Süleymaniye Külliyemiz içerisinde hedeflediğimiz esas ve amaç budur ve bu olmalıdır ki toplumumuzun ve neslimizin bu toplum içerisinde yaşayan azınlık olarak muhafaza edilmesini sağlayalım.

 

Burhanettin YILMAZ
Tilburg Süleymaniye Camii Başkanı

May 24

Almelo’da “Birlik Mitingine” davet

Değerli arkadaşlar, 

Malumunuz olduğu üzere  Almelo’da Ermeni kilisesinin bahçesine “Sözde soykırım anıtı”nın

açılışı yapıldı. Bu anıtlardan birine soykırımla ilgili bir tabela asmak istediler. Ama bu yapılan mitingler sayesinde şimdilik engellendi, tabela asılmadı. Ermeniler bu anıtın olduğu yeri çocuklara ve bütün halka açık ziyaret yeri olarak kullanacaklar. Kilise bahçesine basit 1000 euroluk bir anıt dikme bahanesiyle belediyeden alınan müsaadeyle, 24 adet anıt dikilerek, tabela asılıp soykırım kelimesini de kullanmak istemişlerdir. Bunun en acı yanı ise, gerçekleri yansıtmayan, 1915 yılında savaş anında, Osmanlı devleti döneminde kendi insanlarının soykırıma uğrayarak katledildiklerini anlatacaklar. Hollanda’daki Ermeniler 2015 yılında Hollanda’nın birçok şehirlerinde soykırım anıtı dikmek için girişimlerde bulunmaya başladılar.

Zaman içerisinde Hollanda halkı ve insanlar tarafından Türklerin atalarının, Ermenilere soykırım uyguladıkları görüşü hakim olarak, buradaki Türk asıllı insanlarımıza, çocuklar ve torunlarımızı dışlayarak katil gözüyle bakılacak. Bu da toplumumuzun ayrımcılığa uğramasına, dışlanmasına, suçlama, baskı altında kalma, nefret duyguları oluşmasına neden olacaktır.

Türk toplumu Hollanda’da 50 yıldır buradaki insanlarla birlik, beraberlik, uyum ve huzuriçerisinde yaşamıs olup, bunu da bu şekilde devam ettirmek arzusundadır.

Tarihi konular araştırılıp gerçeklerin ortaya çıkarılması için tarihçi bilim adamlarına bırakılmalıdır.

Bu ve benzeri konuların gelecekte tekrar yaşanmaması, Hollanda’da bizlerin, çocuklar ve Torunlarımızın iftiraya uğramamaları, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamayısürdürmemiz için sizi, Hollanda’daki bütün Türk toplumunu pazar günü, 1 haziran 2014 tarihinde, saat 12.30’da toplanmaya başlayacağımız, ALMELO şehir merkezi, HET BAKEN adresinde yapılacak Birlik MİTİNGİNE  katılmaya davet ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

NOT: 1 Hazirandan önce camimizde kayıt yaptırmanız rica olunur.

May 23

Hacı Bayram Veli Camii Kermesine Davet

Bu hafta sonu 24/25 mayısda camimiz yararına yapacağımız  KERMES’de sizleride cemaatinizle birlikde drunen camisine bekliyoruz.

Drunen Hacı Bayram Veli Camii
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Karaduman

Adres: Wilhelminastraat 18 Drunen

Nis 14

İslam’da Abdest ve Gusül’ün temel esasları

cursus flyer

 

Selamun aleykum dames,

Graag nodigen wij je uit voor de cursus de grondslagen van woedoe en goesoel binnen de Islam.

Woedoe oftewel een reeks van vaste reinigingshandelingen vóór het verrichten van het gebed. Dat is simpelweg wat we antwoorden wanneer iemand aan ons vraagt: ‘Wat is woedoe?” “Maar is dat ook zo? Is dat de enige betekenis die we als moslim zijnde aan woedoe kunnen geven? Of ligt er een diepere betekenis onder de reinigingshandelingen die de moslim uitvoert?”

De Koran als de ahadieth van onze profeet Mohammed (vrede zij met hem) geven verscheidene voorbeelden waarin het belang van reiniging nader is uitgelegd. Zo is reiniging voor de moslim te zien als een middel die je gedurende jouw leven helpt bij het evolueren naar een hoger niveau van aanbidding van en verbinding met je Schepper Allah (swt). Het is een brug die je leidt naar de hemelen van het hiernamaals. Dus is woedoe naast de uiterlijke zuivering van bepaalde lichaamsdelen, ook een innerlijke zuivering van de mens.

Binnen deze cursus nemen we samen een kijkje naar de grondslagen van woedoe en goesoel naar vragen, zoals;

  • Waarom verrichten we woedoe en goesoel;
  • Op welke manier draagt het bij aan onze geestelijke intellectualiteit;
  • Wanneer verrichten we woedoe en goesoel en op welke manier verrichten we woedoe en goesoel op een correcte manier in de verschillende situaties die er zijn;
  • Waardoor verbreekt de woedoe en goesoel;
  • Wat vertelt de Koran en de ahadieth over woedoe en goesoel;
  • Wat zijn de belangrijke regels omtrent woedoe en goesoel die we horen te weten, etc.

Door een antwoord op deze vragen krijg je een beter begrip over de diepgang van woedoe en goesoel en haar noodzakelijkheid voor het bereiken van een innerlijke en uiterlijke purificatie van jezelf.

Ben jij geïnteresseerd naar de vraag hoe woedoe en goesoel kan bijdragen aan jouw spiritualiteit en zou je hier meer over willen weten? Neem dan deel aan deze leerzame bijeenkomst van 22 april.

Wij kijken er naar uit om jou te mogen verwelkomen op onze Suleymaniye Moskee Tilburg.

Aanmelding is VERPLICHT via: suleymaniyecami.tilburg@hotmail.com.

DEEL DIT BERICHT AUB en wees zo een aanleiding voor een ander om deze kennis op te doen!

Wa’salaam,

Suleymaniye Moskee Damescommissie

Eski yazılar «

» Yeni yazılar