Süleymaniye Camii Wilhelminapark 117

Günden güne artan cemaat sayısı Willem 2 sokağındaki geçici ibadet yerini yetersiz hale getirmişti. Bunun yanında bu kiralık mekana yapılacak masrafların çok fazla olması sebebi ile yeni bir bina arayışı gündeme gelmiştir.

Bina alımı için arayışlar başlamış ve uzun bir çalışma sonunda eskiden metal işleri yapan bir fabrika (Wilhelminapark 117) için müşteri olunmuştur. Yapılan pazarlıkta bina için istenilen 223 bin guldenden 203 bin guldene anlaşma yapılarak bina satın alınmaıştır.

O zaman cemaat arasında dört veya beş grup oluşturularak Tilburg genelinde para toplama kampanyası açılmış ve kampanya sonunda hiç de küçümsenemeyecek bir meblağ (105 bin gulden) toplanmıştır. Bu miktarın toplanmasında bazı cemaatımız büyük fedakarlık yaparak, gerek bağış gerekse borç olarak destek vermişlerdir. Geri kalan borç için bankaya yapılan kredi müracaatları pek olumlu karşılanmayıp geri çevrilmiştir. Bina sahibine durum anlatılıp bir kolaylık göstermesi için ricada bulunulmuştur. Bu istek üzerine bina sahibi geri kalan borçlar için dört  eşit taksitle ödenmesini kabul etmiştir.

Bina alım işleri bittikten sonra bina içerisinde tamirat ve düzenlemeye başlanılmıştır. Bu tamir esnasında komşumuzla küçük bir anlaşmazlık yaşanmış daha sonra iş tatlıya bağlanarak tamire devam edilmiştir. Cami tabanının tahtalanmasında Mikail Babagiray Opstalen fabrikasından malzeme getirerek yardımcı olmuştrur. Caminin ilk halısı Ali Topsakal tarafından serilmiştir.

Uzun bir tamir döneminden sonra büyüklüğü 598 metrekare olan ve adı SÜLEYMANİYE CAMİİ olarak belirlenen bu  mübarek mabet 30 Nisan 1982 Cuma günü Hollanda Diyanet Vakfı Sekreteri Sayın Hayrettin Şallı, Tilburg’daki görevli kilise temsilcileri ve diğer yetkililerin ayrıca cemaatimizin coşkun katılımı ile hizmete açılmıştır.

30 Nisan 1982 yılından bu güne kadar geçen zaman  içerisinde çok büyük değişiklikler ve faaliyetler olmuştur. Bunun en büyük ispatı 600 – 700 kişi ile kıldığımız Cuma namazları değil midir?

 

Kaynak kişiler:
Hüseyin Dede Aksar, Hüseyin Babakardeş, Kadir Alıcı