İlk Resmi Dernek Kurulması

Tilburg ve etrafındaki köylerde ikamet eden Müslüman Türk insanının dini ve milli hislerinin devamlı olarak canlı tutulması, onların çocuklarına her türlü ihtiyaçları etkin bir şekilde verilebilmesi ve buna bağlı olarak gerekli tüm çalışmaların yapılması için, içinde yaşadığımız  Hollanda resmi kurumları tarafından ciddiye alınmak ve onlarla her konuda görüşmelere zemin hazırlayacak bir dernek kurulma fikri gündeme gelmiştir.

Kurulması zaruret heline gelen bu dernek 1 Haziran 1979 tarihinde Cuma namazında cemaate duyurularak, 2 Haziran 1979 Cumartesi günü saat 19.00 da Tuinstraat 53 numaralı binaya toplantıya  tüm Türk toplumu davet edilmiştir. Tertip edilen bu toplantıya 15 kişi iştirak etmiş, Den Bosch şehrinden getirilen dernek tüzüğü üzerinde düzenlemeler yapılarak bir dernek kurulması için karar alınmıştır.

Buna göre geçici yönetim kurulu şu isimlerden teşekkül etmiştir:

H. Babakardeş, K. Alıcı, M. Kabarık, B. Beşiroğlu, N. Akbulut ve K. Taş.

Bu arkadaşların üstün gayretleri sonucu 15 Haziran 1979 terihinde dernek tüzüğü noterden çıkartılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 30 Aralık 1979 tarihinde geçici yönetim kurulunun görev süresini tamamladığından ve harmoni salonunda genel kurul yapılarak yeni yönetim kurulunun belirlenmesi için karar alınmıştır.