İkinci Düzenli Bina (Willem II Straat 22)

Tilburg’ta faaliyet gösteren boya ve ilaç fabrikası sahibi Van Donders, 1976 yılında fabrikasında çalışmakta olan işçilerinden Mustafa Topsakal‘ın şahsi gayret ve çalışmaları ile Willem II straat 22 nolu binanın biş olduğunu öğrenir. Bu bina daha önce Yahudi cemaati tarafaından kullanılmış, daha sonraları yeterli cemaat bulamadıkları için kullanılmaz hale gelmiştir. Bu yüzden Yahudi toplumu bu binayı (Sinagok) sembolik bir ücret karşılığında Tülburg Belediyesi’ne yine bir ibadethane yapılması şartıyla devretmiştir. Yukarıda adı geçen fabrika sahibi Van Donders’da bir Yahudi mensubu olduğundan gelişmeleri Mustafa Topsakal’a anlatır. İstenilirse bu binanın kiralık olarak tutulabileceğini söyler. Netice itibarı ile o gün cemiyet işleri ile ilgilenen arkadaşların üstün gayretleri ile ibadete hazır hale getirilir ve 1978 yılında gecikmeli olarak ibadete açılır.

O zamanlar Tilburg’ta ikamet eden nüfus aile birleşiminin gündeme gelmesi ile gözle görülür bir şekilde artmıştı. Ortalama olarak Cuma namazlarında 300 kişilik bir cemaat bulunuyordu.

1978 yılı ramazan ayında Tarsus Müftüsü Yahya Kaplan görev yapmak için Türkiye’den getirilmişti. Yahya Kaplan bu binada 1982 yılına kadar cemaatin dini vecibelerini yerine getirmek için hizmet vermiştir. Bu hizmetlerin yanı sıra yavrularımıza dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim dersleri aksatılmadan verilmeye devam edildi.

Artan cemaat sayısı ile toplumun ihtiyaçlarına yeteri kadar cevap veremeyecek duruma gelen bu binayı kullanabilmek için büyük bir tadilat grekiyordu. Yönetici arkadaşların yaptırdığı araştırmaya göre böyle bir tadilat Türk toplumuna 70 bin guldene mal olacaktı. Bu meblağ azımsanacak kadar küçük bir rakam değildi. Daha önemlisi bu masraf kiralık bir yere yapılacaktı. Bu plandan vazgeçilerek camii için yer satın alınması gündeme geldi.

Kaynak kişiler:
Hüseyin Dede Aksar, Hüseyin Babakardeş, Kadir Alıcı