Aylık Arşiv: Ocak 2015

Oca 07

DUYURULUR

Wij veroordelen alle  terroristische  daden door wie  dan ook gepleegd, ongeacht of dit  om idealistische, politieke of religieuze redenen gaat. De koranische leer is zeer duidelijk: terrorisme is een misdaad die krachtig veroordeeld wordt. Het bestuur van TICV