Mar 30

“O’NU VE MESAJINI OKUYORUM” ADLI SİYER YARIŞMASI

Müşavirliğimizin HDV ile ortaklaşa düzenlediği “2016 Yılı Kutlu Doğum Haftası ‘O’nu ve Mesajını Okuyorum” adlı Siyer Yarışmasının 03 Nisan 2016 tarihinde saat 14.30‘da uygulanacağı malumlarıdır. Sınav merkezleri ile sınavda görev alacak görevlilerimizin görev yerleri ve yarışmacıların hangi sınav merkezinde sınava gireceklerine dair bilgiler ekli iki dosyada mevcuttur. Yarışmacıların şube şube nerede sınava gireceklerine dair bilgiler Genel Sınav Merkezleri ve Görevlileri sayfasında ilan edilmiştir.

Bütün görevlilerimizin ekli dosyaları dikkatlice okuyarak yarışmacıları bilgilendirmelerini ve sınavdaki görevlerini eksiksiz yerine getirmelerini önemle rica ederim.

Dr. Yusuf ACAR

Şub 21

Kermese Davet

Tilburg Süleymaniye Camii kermesi (açık günü)  23 ve 24 Nisan 2016 tarihlerinde saat 10.00-18.00 da yapılacaktır.Tüm tüm halkımız kermesimize davetlidir.

Kermesimize sponsor olmak veya stand kiralamak isteyenlerin Ali YILDIZ’a  (06-24296092) müracaat etmeleri rica olunur.
TİCV Yönetim Kurulu

Kas 14

Terörü lanetliyoruz

Wij beschouwen terrorisme, waar ook ter wereld, op welke grond dan ook, als een misdaad tegen de mensheid en veroordelen dit .

Terör dünyada nerede olursa olsun, lanetliyoruz ve masum insanlığa karşı işlenen bir suç olarak görmekteyiz.

Haz 21

Teravih Namazı (Taraweeh)

Eén van de sterk aanbevolen daden in deze gezegende maand is het verrichten van de Taraweeh (nachtgebed) gezamenlijk in de moskee. De profeet vrede zij met hem zei:

“Wie het nachtgebed in Ramadan verricht met geloof en hoop op de beloning, van diegene worden zijn voorgaande zonden vergeven.” [Bukhari]

Ook is het aanbevolen om het gebed volledig te bidden, totdat de imam klaar is. De profeet vrede zij met hem zei:

“Wie met de imam staat (in gebed) totdat hij klaar is, krijgt de beloning van het bidden van de hele nacht.” [Tirmidhi]

Ontneem jezelf deze grote beloning niet door vroegtijdig de moskee te verlaten. Kijk niet naar de mensen die vroegtijdig weggaan, maar naar die blijven.

Gedenk dat onze nobele profeet vrede zij met hem stond in het nachtgebed totdat zijn voeten opzwollen! Aicha – moge Allah tevreden met haar zijn-, vrouw van de profeet, verbaasde zich hierover en zei: “Allah heeft jouw voorgaande en komende zonden vergeven, waarom doe jij dit?” Hij antwoordde: “Mag ik geen dankbare dienaar zijn?!”

Dankbaarheid aan Allah uit zich in daden en niet slechts in het zeggen van ‘alhamdolilah’.

Het luisteren naar de recitatie van het boek van Allah, gezamenlijk in de moskee met jouw medemoslims, is rust en ontspanning. Wie heeft daar vandaag de dag geen behoefte aan?

Één van onze vrome voorgangers moest huilen toen hij op zijn sterfbed lag. Vervolgens zeiden de mensen om hem heen: “Wat doet jou huilen?” Hij antwoordde: “Ik huil niet uit angst voor de dood en ook niet omdat ik in deze wereld wil blijven, maar ik huil omdat ik de dorst van de hete dagen (tijdens het vasten) en het nachtgebed zal missen.”

Zo beste broeders en zusters, houden de vrome mensen van het aanbidden van Allah. Zij ervaren het niet als een last, maar als verlichting.

Tip
Misschien dat het een idee is om vóór het bijwonen van de Taraweeh, het gedeelte van de Koran dat zal worden gereciteerd in de avond, door te nemen middels bijvoorbeeld de Nederlandse vertaling van de Koran. Dit kan je doen door naar een opgenomen recitatie te luisteren van het deel van de Koran dat aan bod zal komen in de Taraweeh, en vervolgens lees je tegelijkertijd de vertaling. Door deze voorbereiding te treffen, kan je de imam redelijk volgen tijdens het gebed en raak je minder snel afgeleid. Tevens is dit heel goed voor het versterken van jouw Arabische taal.

Beste broeders en zusters:
Wellicht dat we overdag druk zijn met allerlei aangelegenheden, zoals het voorzien in ons levensonderhoud. Daar is niks mis mee. Allah zegt:

“En wij hebben de dag gemaakt om levensonderhoud te zoeken.” [78:11]

Maar wat voor excuus hebben wij dan om de nachten van deze gezegende maand niet goed te benutten met o.a. het reciteren van de Koran en het bijwonen van het Taraweeh gebed? Allah zegt:

“Wanneer jij dan klaar bent (met jouw wereldse zaken), streef dan (met de zaken van het Hiernamaals)”. [94:7]

Moge Allah de meest Verhevene ons helpen bij het nuttig besteden van deze gezegende dagen en nachten en ons vergeven voor onze tekortkomingen.

Nis 17

DUYURU

Saygıdeğer cemaatimiz,
Tilburg Süleymaniye Camii Berber Salonu için deneyimli berber aranmaktadır. İlgi duyan vatandaşlarımızın camimiz ofisine müracaatları rica olunur. Geniş bilgi için Ali Yıldız (0624296092) ile de irtibata geçebilirsiniz.
Selamlarımızla
TİCV Yönetim Kurulu

 

Nis 15

Kermes ve Açık Günümüze Davetlisiniz !

kermesafis2015

Oca 07

DUYURULUR

Wij veroordelen alle  terroristische  daden door wie  dan ook gepleegd, ongeacht of dit  om idealistische, politieke of religieuze redenen gaat.

De koranische leer is zeer duidelijk: terrorisme is een misdaad die krachtig veroordeeld wordt.

Het bestuur van TICV

Eki 27

Tilburg Şehrinin 70. Kurtuluş Yılı Münasebetiyle Burhanettin Yılmaz’ın Yaptığı Konuşma

 Heeksekerk

1.    VREDE is de wenselijke toestand, toestand van rust, goede verstandhouding, toestand van normale verhoudingen tussen staten staat in de DIKKE VAN DALE
‘Bismillah al Rahman al Rahim’ – in de Naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige.
Dit zijn de eerste woorden waarmee we geconfronteerd worden wanneer we de Koran openslaan, en die meteen de relatie tussen de lezer en de Auteur vestigen.

Op 39 plaatsen in de Koran zien we de woord VREDE

De openingszin van de Koran zet dus al meteen de volledige islamitische levensvisie neer. Vervolgens wordt zijn kenmerk Al Rahman geëvoceerd, een kenmerk dat refereert aan Gods veelvuldige goedheid voor alle mensen, altijd en overal, ongeacht hoe ze zich gedragen. Daar wordt Gods genade aan toegevoegd voor diegenen die Hem verheerlijken en om leiding, hulp of vergiffenis vragen. Het is een uitdrukking die daarom warmte, hoop en geborgenheid in zich draagt. Alles wat daarna volgt, wordt binnen dit kader gedefinieerd en moet binnen dit kader begrepen worden.
Het is geen toeval dat het Arabisch woord islam – in het Nederlands vertaald als ‘overgave’ – gebouwd is rond dezelfde wortel {s-l-m} als het Arabisch woord salam (Hebreeuws Sjalom) dat vrede betekent. Volgens de islam, leidt overgave aan God tot vrede – innerlijke vrede, en vrede in de samenleving. Om die toestand te bereiken, speelt naast eerder genoemde barmhartigheid en vergevingsgezindheid, ook rechtvaardigheid een centrale rol.

2. Houding tegenover leven en oorlog
2.1. Recht op leven
In zijn afscheidsrede zei Profeet Mohamed (S.S):
«Jullie levens en bezittingen zijn voor elkaar verboden tot jullie bij de Heer komen op de Dag van de Wederopstanding.»
“… dat wie iemand doodt anders dan voor doodslag en verderf zaaien op de aarde, het is alsof hij de mensheid gezamenlijk heeft gedood en dat wie iemand laat leven, het is alsof hij de hele mensheid gezamenlijk heeft laten leven » (Koran Surah 5:vers32) de Koran stelt:
Een mensenleven is heilig en onschendbaar, zonder onderscheid van ras, geloof, afkomst, nationaliteit, of wat dan ook. De islam kent dit recht niet alleen aan moslims maar ook aan niet-moslims toe:
2.2. Kain en Abel : het eerste geval van moord
Om de houding van de Koran tegenover moord te onderzoeken, gaan we terug naar het allereerste beschreven geval van geweldpleging door een mens op een mens: het relaas van Kain (Qabil) en Abel (Habil); deze luidt: De koranische passage gaat als volgt:
«Ook al strek jij je hand naar mij uit om mij te doden, ik zal mijn hand niet naar jou uitstrekken om jou te doden. Ik vrees God, de Heer van de wereldbewoners. Ik wens dat jij de zonde aan mij en jouw zonde over je brengt en dan tot de bewoners van het vuur zult behoren.» (Koran 5:28)
Dit is een zeer betekenisvolle passage waarop vooral door de islam de nadruk gelegd wordt. [9] Abel staat op het punt vermoord te worden, en zegt tegen zijn moordenaar: ik zal mij niet verzetten. Meer nog, hij zegt: als je mij toch doodt, zal je mijn zonden meenemen naar het hiernamaals. De Koran stelt dat een mens slechts verantwoordelijk is voor de eigen daden (Koran 2:286). Wat wordt hier dan wel bedoeld? Kain zal door het vermoorden van zijn broer naar de hel gaan. Door geen weerstand te bieden tegen zijn belager, worden de zonden van Abel door Kain meegenomen naar de hel, en is Abel verlost van zijn zonden. Zijn pacifistische houding wordt met andere woorden beloond met een volledige kwijtschelding van al zijn zonden.
Volgens de strekking van de islam, kan men moeilijk een krachtiger pleidooi bedenken voor geweldloosheid en dus pacifisme. Pacifisme wordt al van in het allereerste in de Koran beschreven geval van geweldpleging – en in afwijking van het Bijbelse verhaal over dit voorval – zeer krachtig beloond met vergeving van alle zonden en dus met een plaats in het paradijs.
2.3. Koranische oorlogsethiek en krijgswet
Niettegenstaande de pacifistische reactie beloond wordt, hecht de Koran ook ontzettend veel belang aan rechtvaardigheid en aan het beschermen van de rechtvaardige, tolerante maatschappij.
De koranische leer is zeer duidelijk: terrorisme is een misdaad die krachtig veroordeeld wordt.
De tragische vergissing bestaat hierin dat de Westerse publieke opinie de criminelen gelijkgesteld heeft aan de meerderheid van de bevolking. Tragisch, omdat dit precies is wat de terroristen willen. Zij willen een wig drijven tussen het Westen en de Moslimwereld. Zij willen ook dat hun kijk op de zaken erkend wordt als enige juiste (Roepen zich uit tot Islamitische Staat en misbruiken de stempel van onze profeet Mohamed als hun vlag) – wat door de moslimwereld ondubbelzinnig verworpen wordt.
Vrede is de gewenste toestand, en geweld wordt afgekeurd.
«Jullie die geloven! Wees standvastig voor God als getuigen van de rechtvaardigheid. En laat de afkeer van bepaalde mensen jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij godvrezendheid.” (Koran 5:8) “God gebiedt rechtvaardig te handelen, goed te doen en aan de verwanten giften te geven en Hij verbiedt wat gruwelijk, verwerpelijk en gewelddadig is….» (Koran 16:90)
Dames en heren toehoorders, ik hoop dat ik u in een nutshell een idee heb kunnen geven wat de essentie is en voor welke waarden en normen de Islam staat. Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben gegeven om misvattingen uit te weg te ruimen.
IK DANK U VOOR UW AANDACHT.
SALAM, SHALOM, VREDE.
SELAMUN ALEYKUM , Sjalom aleechem, Vrede zij met u.

Tem 24

İslam

NIEUW: ISLAM STUDIE UIT KLASSIEKE BOEKEN VAN EEN GERESPECTEERDE GELEERDE

Vanaf half september zal in onze moskee een studie starten om kennis over de islam op te doen uit klassieke boeken die vertaald zijn naar het Nederlands, van een gerespecteerde geleerde: Ustadh Sulayman van Ael. Deze geleerde heeft de boeken die onderdeel uitmaken van de studie onderwezen gekregen van docenten die daarvoor de bevoegdheid hebben. Hij bezit dus de autoriteit (idjaaza in het Arabisch) om deze boeken te mogen onderwijzen via een ketting van docenten die leiden naar de schrijver van het boek. Voor meer info over de inhoud van het programma kan je een e-mail sturen naar onderstaand e-mailadres.

Heb je interesse? Stuur een e-mail naar: suleymaniyecami.tilburg@hotmail.com

Deel, tag en praat erover! Dit is een unieke kans als je betrouwbare en kwalitatief hoogstaande kennis over de islam wil opdoen.

May 29

IQRA-bijeenkomst LadiesOnly!

ikra

IQRA-bijeenkomst LadiesOnly!

De heilige maand Ramadan staat alweer voor de deur, nog eventjes en we mogen onszelf weer spiritueel een boost geven waarmee we weer een heel jaar vooruit kunnen.
Wil jij de komende Ramadan ook benutten om je ziel te zuiveren, maar weet je nog niet zo goed hoe je dat kunt aanpakken?
Neem dan deel aan onze leesbijeenkomst waarbij we een heel bijzonder boek in groepsverband zullen lezen en elke leessessie zullen afsluiten met een evaluatie.

Het boek: “Begin van de leiding”

Een zeer waardevol boek van de grote geleerde imam Al -Ghazali, letterlijk vers van de pers, pas sinds enkele dagen uit! Dit boek van imam Al Ghazali, dat ook wel de kleine Ihya ‘Oeloem ad-Dien wordt genoemd, is voor het eerst naar het Nederlands vertaald.

Deelname aan de leesgroep is gratis, je betaalt enkel voor het boek dat dan ook van jezelf wordt. Koopprijs is via de website incl. verzendkosten 19,50. Deelnemers van de leesgroep krijgen het boek voor 16,50 euro.

Start van de bijeenkomsten: de eerste week van de Ramadan. Twee maal in de week zal een bijeenkomst plaatsvinden. Dag en tijdstip worden bepaald in onderling overleg met de groep.

We willen het knus houden en doelen op maximaal 10 deelnemers per leesgroep. Serieuze en actieve deelname is een must!

Meld je aan via suleymaniyecami.tilburg@hotmail.com. Vervolgens zal er contact met je worden opgenomen voor overleg wat betreft de bijeenkomstdagen.
Uiterlijke aanmelddatum is 15 juni.

Wesselaam,

Suleymaniye Moskee Damescommissie

Eski yazılar «