Mar 30

Bahar Şenliği

Mar 19

KERMES

IMG-20180413-WA0024

Değerli Cemaatimiz ve Halkımız,

27, 28 ve 29 Nisan 2018 Tarihlerinde camimiz park alanında her yıl olduğu gibi kermes düzenlenecektir. Tezgah (Kraam) kiralamak isteyenler Ali YILDIZ arkadaşımıza 06 24 29 60 92 numaralı telefondan veya Whatsapp ile ulaşabilirler.

Tilburg Süleymaniye Camii
Not:
Tezgah (kraam) ücretlerinin yarısını en son 10-04-2018 tarihine kadar elden veya bankadan ödemelerini rica ederiz.
Turkse islamitische Cult. Ver.
Hesap no: NL43ABNA0466521383

Mar 03

Engelsiz Dini Eğitim (EDE)

ede

Eki 06

PERSBERICHT: Motie vraagt imams weg te sturen!

Reactie op de aangenomen motie van het CDA, CU en SGP over maatregelen te nemen om te voorkomen dat gebedshuizen in Nederland worden gefinancierd door de Turkse overheid.

ISN

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) is een open en transparante organisatie, opgericht naar Nederlands recht, die zich richt op de Nederlandse samenleving en streeft naar een volwaardige burgerschap van de Turkse Nederlanders. ISN richt zich op de religieuze activiteiten van de aangesloten moskeeorganisaties. Zelfstandigheid van ISN en de aangesloten stichtingen is zowel op financieel vlak als op bestuurlijk niveau gewaarborgd. Verder beschikken alle aangesloten stichtingen alsmede ISN over een eigen begroting en eigen financiën. Alle financiën worden opgebracht door de gemeenschap in Nederland en het enige dat betaald wordt door de Turkse overheid zijn de salarissen van de imams, ISN steekt dat niet onder stoelen of banken.

Imams bekend met de waarden die hier gelden

Draagvlak en vertrouwen onder de moskeebezoekers is essentieel en het moskeebestuur kiest voor een hooggekwalificeerde, academisch gevormde imam met een bewezen staat van dienst. De aanstelling vindt alleen plaats nadat de imams cursussen over de taal en cultuur van Nederland hebben gevolgd. Deze imams zijn universitair geschoold en zijn bekend met de normen en waarden die hier gelden.

De imams worden uit het buitenland aangesteld, omdat imams niet in Nederland worden opgeleid. Alle pogingen om in Nederland een imamopleiding tot stand te brengen, zijn mislukt. Wel is er sinds 2004 de mogelijkheid voor jongeren om in Turkije te studeren aan de Internationale afdelingen van theologische faculteiten. Inmiddels zijn de eerste studenten afgestudeerd en gestart als imam in Nederland. Initiatieven om meer imams met een Nederlandse achtergrond op te leiden zijn natuurlijk welkom.

Imams tegen radicalisering

Sinds 1982 komen imams naar Nederland. In al die jaren hebben zij zich ingespannen voor een vreedzame en tolerante samenleving tussen moslims, christenen, joden en andere levensovertuigingen en niet gelovigen. In de moskeeën prediken zij decennialang een gematigde vorm van Islam die alle radicale en extreme vormen uitsluit. Je kunt dit waarnemen onder de jongeren die de moskeeën bezoeken, ze hangen geen radicale of extreme vormen aan. Samen met moskeebestuurders participeren de imams dialoogbijeenkomsten tussen diverse religieuze groeperingen in de samenleving. De imams bieden religieuze educatie aan de kinderen en verlenen geestelijke bijstand bij sociale, psychische en spirituele uitdagingen. Bovenal is de ISN niet de enige die gebruik maakt van de diensten van de imams en dede’s (voorganger Alevieten) uit Turkije. Andere organisatie in Nederland maken ook gebruik van imams uit Turkije.

De ISN verwerpt ten stelligste dat ongewenste invloeden uit Turkije via de imams naar Nederland geïmporteerd zouden worden. Het tegendeel is waar! Rust, saamhorigheid en verdraagzaamheid is wat de imams verkondigen. In moskeeën wordt geen politiek bedreven. De gebedshuizen zijn voor stilte, bezinning en verbinding.

Democratische rechtsstaat

De waarden van de democratische rechtsstaat staan bij de Islamitische Stichting Nederland centraal. Hierin investeren we door actief onze verantwoordelijkheid te nemen, betrokken en open te zijn. Daarom staat de ingediende en aangenomen motie haaks op onze rechtsstaat die de keuzevrijheid voor het kiezen van een opleiding, de vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving beschermd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dhr. Ayhan Tonca
06-54293670

Bron: islamitischestichtingnederland.nl

Tem 19

HDV Basın Bildirisi / Persbericht

DEMOKRASİ VE MİLLİ İRADE ENGELLENEMEZ

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 akşamı bir grup cunta tarafından  askeri darbe girişiminde bulunulmuştur.

Bu hareket, kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin tümünün karıştığı bir olay olmayıp TSK içindeki bir grubun aziz Türk milletine ve demokrasiye karşı bir terör faaliyetidir. Yüce Türk milleti bu alçak terör olayına gereken cevabı vermiştir. Modern dünyanın yapması gereken, Türk halkının demokrasi savunusuna sonuna kadar destek vermektir.

Avrupa Birliği adayı olan Türkiye, hukuku, demokrasisi ve ekonomisi geçmişte askeri darbelerden büyük zarar görmüştür. Türkiye’deki demokrasiyi ve halk  iradesini askıya almaya ve yok saymaya yönelik askeri darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. HDV ailesi olarak demokrasiye sahip çıkmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu hukuksuz girişimin en kısa zamanda sona ermesini diliyor ve sonuna kadar demokrasiyi desteklediğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Türkiye’de seçilmiş bir cumhurbaşkanına ve hükümete yönelik bu darbe girişimini, bütün demokratik ülkelerin net bir dil ile kayıtsız şartsız bu demokrasi dışı hareketi reddettiklerini beyan etmelerini bekliyoruz.

Bütün vatandaşlarımızın bu meseleye sağduyuyla yaklaşmasını ve yasalar ve demokrasi çerçevesi içerisinde hareket etmelerini önemle rica ediyoruz.

GEEN TOLERANTIE VOOR BLOKKADE VAN DEMOCRATIE EN NATIONALE EENHEID

Op 15 juli 2016 is in Turkije door een kleine groep binnen het Turkse Leger een poging tot staatsgreep ondernomen. Deze beweging vertegenwoordigt zeker niet de Turkse Krijgsmacht. Dit is een openlijke terreurdaad tegen de Turkse Natie en de democratie.

De Turkse bevolking heeft samen met haar overheid deze laffe staatsgreep met daadkracht bestreden. Het volk is openlijk voor haar democratie opgekomen.

Wij als Islamitische Stichting Nederland (ISN) geloven in de democratie en spreken hierbij de hoop uit dat deze onrechtmatig coupe poging snel tot een volledige einde komt en de rust in Turkije weer wederkeert.

We roepen Nederland  en de rest van de wereld op om deze staatsgreep te veroordelen en achter de democratisch gekozen regering van Turkije en het Turkse volk te staan.

ISN veroordeelt elke vorm van geweldpleging tegen de wil van het volk en democratie.

Voorts verwachten wij dat eenieder deze poging tot staatsgreep zal veroordelen en dit openlijk zal uitspreken.

Tenslotte roepen we onze achterban op om de rust te bewaren en binnen de kaders van de wet en democratische wijze te handelen.

ISLAMITISCHE STICHTING NEDERLAND

Namens het Bestuur,

Dr. Yusuf ACAR

Haz 11

Vacatures Gemeente Tilburg

May 31

DUYURU

RAMAZAN AYINDA TERAVİH ve SABAH NAMAZI SAATLERİ

Teravih Namazı Ramazan ayı süresince 23:30 da kılınacaktır.
Sabah namazı Ramazan ayı süresince 04:15 de kılınacaktır.

Ramazan ayının Türk ve İslâm Âlemine hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

Tilburg HDV Süleymaniye Camii Din görevlisi
Hüseyin Durmuş

Mar 30

“O’NU VE MESAJINI OKUYORUM” ADLI SİYER YARIŞMASI

Müşavirliğimizin HDV ile ortaklaşa düzenlediği “2016 Yılı Kutlu Doğum Haftası ‘O’nu ve Mesajını Okuyorum” adlı Siyer Yarışmasının 03 Nisan 2016 tarihinde saat 14.30‘da uygulanacağı malumlarıdır. Sınav merkezleri ile sınavda görev alacak görevlilerimizin görev yerleri ve yarışmacıların hangi sınav merkezinde sınava gireceklerine dair bilgiler ekli iki dosyada mevcuttur. Yarışmacıların şube şube nerede sınava gireceklerine dair bilgiler Genel Sınav Merkezleri ve Görevlileri sayfasında ilan edilmiştir.

Bütün görevlilerimizin ekli dosyaları dikkatlice okuyarak yarışmacıları bilgilendirmelerini ve sınavdaki görevlerini eksiksiz yerine getirmelerini önemle rica ederim.

Dr. Yusuf ACAR

Şub 21

Kermese Davet

Tilburg Süleymaniye Camii kermesi (açık günü)  23 ve 24 Nisan 2016 tarihlerinde saat 10.00-18.00 da yapılacaktır.Tüm tüm halkımız kermesimize davetlidir.

Kermesimize sponsor olmak veya stand kiralamak isteyenlerin Ali YILDIZ’a  (06-24296092) müracaat etmeleri rica olunur.
TİCV Yönetim Kurulu

Kas 14

Terörü lanetliyoruz

Wij beschouwen terrorisme, waar ook ter wereld, op welke grond dan ook, als een misdaad tegen de mensheid en veroordelen dit .

Terör dünyada nerede olursa olsun, lanetliyoruz ve masum insanlığa karşı işlenen bir suç olarak görmekteyiz.

Eski yazılar «